หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม คลินิก ฟุตบอล ในโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ช่วงบ่าย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดอบรม คลินิก ฟุตบอล ในโครงการ U-League ...
2018-07-25 15:09:47
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดการอบรมโครงการ U-League หญิง นักศึกษาต้นแบบ ไม่ใส่ใจบุหรี่
วันที่ 28 มีนาคม 2561 ช่วงเช้า วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มีการจัดการอบรมโครงการ U-League หญิง นัก ...
2018-07-25 15:02:48
ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ได้เข้าร่วมอบรม TQR ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ได้เข้าร่วมอบรม โครงการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ เร ...
2018-07-25 14:40:34
อาจารย์สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ดำเนินการสอนให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 06
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส ชยนนท์ อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ ได้ดำเนิ ...
2018-07-25 14:04:51
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2561
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมคณะ ...
2018-07-25 13:51:37
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดโครงการยูลีกหญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ณ โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้มีการจัดโครงการยูลีก หญิง นัก ...
2018-07-16 14:58:14
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬา ...
2018-07-16 14:40:10
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนสตรีระนอง จังหวัดระนอง ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแ ...
2018-07-16 14:19:25
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักก ...
2018-07-16 14:10:01
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพจัดอบรมโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจังหวัดตาก ได้มีการจัดโครงการ ยูลีก หญิง นักกีฬาต้ ...
2018-07-16 13:54:13
ข่าวปัจจุบัน