หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ตึกสมาคมศิษย์เก่า สวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ตึกสมาคมศิษย์เก่า สวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์

admin mbafb
2019-06-09 16:25:23


วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ตึกสมาคมศิษย์เก่า สวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำโดยท่าน ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เป็นกรรมการ
ในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ