หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าพบท่าน ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกกท.
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าพบท่าน ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกกท.

admin mbafb
2019-06-10 17:30:16วันที่ 10 มิถุนายน 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าพบท่าน ดร.ก้องศักดิ์ ยอดมณี ผู้ว่าการกกท.นำโดยท่าน ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อนและคณาจารย์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอบอาชีพ พูดคุยหาลือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อขยายโอกาศทางการศึกษาให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น