หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หลัหสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หลัหสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

admin mbafb
2019-07-03 19:23:52


วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 หลัหสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เป็นประธานในที่ประชุมและคณะผู้บริหาร โดยมี ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยตัวแทนจากทางบริษัทหัวเว่ย คุณสาวิตร สิทธิพันธ์ รองประธานกลุ่มธุรกิจคลาวด์ เป็นผู้บรรยายและนำเสนอ โดยพูดคุยในเรื่องของระบบ AI (Artificial Inteligence) ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสมัยใหม่กับวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ