หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา12.30น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินบริจาคเป็นแคชเชียร์เช็กจำนวน 1,000,000 บาท จากนางวรรณี ปัญจทรัพย์ ประธานบริษัทปัญจทรัพย์จำกัด
วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา12.30น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินบริจาคเป็นแคชเชียร์เช็กจำนวน 1,000,000 บาท จากนางวรรณี ปัญจทรัพย์ ประธานบริษัทปัญจทรัพย์จำกัด

admin mbafb
2019-09-26 16:15:11


รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับมอบเงินบริจาคเป็นแคชเชียร์เช็กจำนวน 1,000,000 บาท จากนางวรรณี ปัญจทรัพย์ ประธานบริษัทปัญจทรัพย์จำกัด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ และเพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562