หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 “SSRU Football Academy 2019”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 “SSRU Football Academy 2019”

admin mbafb
2019-11-18 10:57:47

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลัหสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา จัดงานแถลงข่าวโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 “SSRU Football Academy 2019”
โดยจับมือกับอดีตนักเตะทีมชาติไทย และโค้ชระดับเอ ไลเซนส์ มาฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทยอายุ 4-13 ปี นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการและ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ กล่าวถึงการดำเนินโครงการและความสำคัญของโครงการนี้ ณ ห้องประชุมชั้น2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา