หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563 (ครั้งที่2)
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563 (ครั้งที่2)

admin mbafb
2019-12-09 16:25:47


วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563 (ครั้งที่2)
นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานในที่ประชุม โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันต่างๆทั้งสิ้น 10 สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์ เวลา10.30-12.00น.