หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 8 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เข้าร่วมประชุมทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กับ บริษัท คิงส์อีสปอร์ต
วันที่ 8 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เข้าร่วมประชุมทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กับ บริษัท คิงส์อีสปอร์ต

admin mbafb
2019-07-03 17:59:53

วันที่ 8 เมษายน 2562 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เข้าร่วมประชุมทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ กับ บริษัท คิงส์อีสปอร์ต โดยมีกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ 1.กิจกรรมทำความร่วมมือหลักสูตร Duo Degree 2.กิจกรรมทำความร่วมมือหลักสูตร International 3.กิจกรรมทำความร่วมมือหลักสูตร e Sports Management ณ ห้องประชุมวิทยาลัย ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น.