หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลัง รายการเรื่องเล่าเช้านี้
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลัง รายการเรื่องเล่าเช้านี้

admin mbafb
2019-06-09 16:11:55วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ดร.ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล  ดร.สุรเชษฐ์ สุชัยยะ อาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และนักศึกษา ของหลักสูตรฯ ได้เดินทางเพื่อไปศึกษาดูงาน เบื้องหลัง รายการเรื่องเล่าเช้านี้  เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำวิชาการกับภาคทฤษฎี มาสู่ภาคปฏิบัติและให้เกิดความเชี่ยวชาญ ณ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อ.ส.ม.ท. ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น.