หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37
วันที่ 19 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องป ...
2019-06-09 16:12:27
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลัง รายการเรื่องเล่าเช้านี้
วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2019-06-09 16:11:55
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ศึกษาดูงาน เบื้องหลังการทำงานและให้บทสัมภาษณ์ ช่องสุวรรณภูมิทีวี
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-08-09 13:33:30
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสอบวิทยานิพนธ์ แก่นักศึกษา รุ่น ๐๒ นำโดย ศาสตราจารย์ พล.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย วิทยากร
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจ ...
2018-08-09 11:35:54
ข่าวปัจจุบัน