หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจ ...
2020-03-13 10:07:49
โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 โครงการยกร่างพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดก ...
2020-03-13 10:02:57
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
วันพุธ ที่11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา10.30-12.00น. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิ ...
2020-03-13 09:57:34
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563 (ครั้งที่2)
วันจันทร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ป ...
2019-12-09 16:25:47
ประชุมตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิ ...
2019-11-29 19:02:18
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบ ...
2019-11-29 17:19:16
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมจัดอบรม SSRU Clinic เพื่อฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมการเปิดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 256 ...
2019-11-18 11:14:29
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 “SSRU Football Academy 2019”
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลัหสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมแ ...
2019-11-18 10:57:47
ข่าวย้อนหลัง