หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (รอบ2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562
วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (รอบ2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562

admin mbafb
2019-07-26 13:01:40


วันที่ 20 กรกฏาคม 2562 ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา (รอบ2)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 1/2562
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร ตึกสมาคมศิษย์เก่า สวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำโดยท่าน ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย เป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ