หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562

admin mbafb
2019-08-13 15:19:09


วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ รุ่นที่ 8 เข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 เวลา 08.30 น. - 14.00 น.