หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานในที่ประชุมและคณะผู้บริหาร โดยมี ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สา
วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานในที่ประชุมและคณะผู้บริหาร โดยมี ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สา

admin mbafb
2019-06-09 16:11:13

วันที่ 1 เมษายน 2562 ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ประธานในที่ประชุมและคณะผู้บริหาร โดยมี ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในหัวข้อ "ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการผู้บริหารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ" ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37