หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมจัดอบรม SSRU Clinic เพื่อฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมจัดอบรม SSRU Clinic เพื่อฝึกทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชน

admin mbafb
2019-11-18 11:14:29
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ภาพกิจกรรมการเปิดโครงการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลสำหรับเยาวชน ประจำปีการศึกษา 2562 "SSRU Clinic"
นำโดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ โดยจับมือกับอดีตนักเตะทีมชาติไทย และโค้ชระดับเอ ไลเซนส์ มาฝึกสอนฟุตบอลให้แก่เยาวชนไทยอายุ 4-13 ปี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลียราชภัฏสวนสุนันทา