หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วันที่ 24 สิงหาคม 2562
ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วันที่ 24 สิงหาคม 2562

admin mbafb
2019-11-29 17:19:16


วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
กับวิชา ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา กับท่าน อาจารย์ปราศรัย ไขแสง ณ อาคาร28 สมาคมชาวชัยนาท