หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > บรรยายพิเศษจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เรื่องบัญชีเพื่อการจัดการ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ ให้แก่นักศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพรุ่นที่ 8
บรรยายพิเศษจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เรื่องบัญชีเพื่อการจัดการ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ ให้แก่นักศึกษา ปริญญาโทสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพรุ่นที่ 8

admin mbafb
2019-11-29 17:39:02

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนวิชา MBF5506 การบัญชีเพื่อการจัดการและการควบคุมสำหรับธุรกิจฟุตบอล โดย
ได้รับเกียรติ จากคุณสุวิชา แก้วฟ้าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต(CPA) และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
มาบรรยายพิเศษจากประสบการณ์จริงถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ เรื่องบัญชีเพื่อการจัดการ ที่ผู้ประกอบการควรทราบ ให้แก่นักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพรุ่นที่ 8