หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563
ประชุมตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562-2563

admin mbafb
2019-11-29 19:02:18วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประชุมตัวแทนแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อหารือการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย
ประจำปี 2562-2563
โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานในที่ประชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันต่างๆทั้งสิ้น 10 สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
ในพระบรมราชินูปถัมภ์