หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

admin mbafb
2020-03-13 09:57:34


วันพุธ ที่11 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา10.30-12.00น. ประชุมคณะกรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ณ
ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ชั้น 2 อาคาร 37 นำโดยท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรฯ นัดหมายคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ เพื่อหารือการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่ 2/2562