หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ร่วมหารือแนวทางทางการศึกษา พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ร่วมหารือแนวทางทางการศึกษา พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

admin mbafb
2020-03-13 10:15:03


วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา10.00น.  ร่วมหารือแนวทางทางการศึกษา พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอล
แห่งประเทศไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน
และคณาจารย์ เข้าพบ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย และคุณกรวีย์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคมฯ
เพื่อร่วมหารือแนวทางทางการศึกษาที่จะมีการทำความร่วมมือระหว่างสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการนี้ ท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ
และท่านอาจารย์ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ ร่วมหารือด้วยในครั้งนี้