หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

admin mbafb
2020-03-13 10:31:05


วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563
นำโดย ท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานในที่ประชุม โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิง
แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ทั้งนี้มีตัวแทนจากสถาบันต่างๆทั้งสิ้น 10 สถาบันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เวลา10.30-12.00น.