หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการการแข่งขันฟุตบอลหญิง ๗ คน "สิงห์ สวนสุนันทา Women's Cup" ประจำปี 2563
โครงการการแข่งขันฟุตบอลหญิง ๗ คน "สิงห์ สวนสุนันทา Women's Cup" ประจำปี 2563

admin mbafb
2020-03-13 10:42:01


วันเสาร์ ที่25 ธันวาคม พ.ศ.2563 จัดโครงการการแข่งขันฟุตบอลหญิง ๗ คน "สิงห์ สวนสุนันทา Women's Cup" ประจำปี 2563
นำโดยอาจารย์ ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ และท่านอาจารย์ ดร.พิเชษฐ์  เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ การจัดการโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา อาทิ ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุริน ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทีมสโมสรเอี่ยมโอฬาร และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โดยการการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (สิงห์ คอร์เปอเรชั่น) และธนาคารออมสิน ในครั้งนี้