หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขัน AFC U-23 ช้างศึกอาสา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขัน AFC U-23 ช้างศึกอาสา

admin mbafb
2020-03-13 13:43:04


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการการจัดการแข่งขัน AFC U-23 ช้างศึกอาสา
วันที่ 6-26 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ นำโดย คุณกรวีย์ ปริศนานันทกุล เลขาธิการสมาคมฯ ได้จัดโครงการ ช้างศึกอาสา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจกีฬาฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจัดการแข่งขัน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขัน AFC U-23 โดยมี อาจารย์ ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยทาง มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ก็ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม จนได้รับความไว้วางใจให้เป็นหัวหน้าควบคุมงาน
ในส่วนงานต่างๆ อาทิเช่น งานควบคุมจอภาพการแข่งขัน งานดูแลสื่อมวลชนบริเวณรอบสนามแข่งขัน ฯลฯ