หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > มอบเงินสนับสนุน10สถาบัน ในการจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวนทีมละ 100,000 บาท
มอบเงินสนับสนุน10สถาบัน ในการจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวนทีมละ 100,000 บาท

admin mbafb
2020-03-13 13:59:07


วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา12.30น. มอบเงินสนับสนุน10สถาบัน ในการจัดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 จำนวนทีมละ 100,000 บาท จากคุณวรรณี ปัญจทรัพย์ ประธานบริษัทปัญจทรัพย์จำกัด เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดถ่ายทอดสด
การแข่งขันฟุตบอลลีกอุดมศึกษาหญิงแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาในพระบรมราชินูปถัมภ์