หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > โครงการจัดเสวนาเรื่อง “วิถีใหม่ฟุตบอลไทย 2563” (New Normal Thai Football 2020)
โครงการจัดเสวนาเรื่อง “วิถีใหม่ฟุตบอลไทย 2563” (New Normal Thai Football 2020)

admin mbafb
2020-06-18 18:12:35

วันพฤหัสบดี ที่18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 อาคาร37 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นำโดย ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ประชุมเตรียมงานโครงการจัดเสวนาเรื่อง “วิถีใหม่ฟุตบอลไทย 2563” (New Normal Thai Football 2020) ที่จะจัดขึ้นช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้