หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > “ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท “การจัดการฟุตบอลอาชีพ” ที่ มรภ.สวนสุนันทา
“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท “การจัดการฟุตบอลอาชีพ” ที่ มรภ.สวนสุนันทา

admin mbafb
2020-07-02 20:47:36


วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ
นายธีรเทพ วิโนทัย (ลีซอ) นักฟุตบอลทีมชาติไทย ที่สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ