หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > คณบดี ว.นวัตกรรม และ คณาจารย์สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกสมาคมฟุตบอล
คณบดี ว.นวัตกรรม และ คณาจารย์สาขาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ นายกสมาคมฟุตบอล

admin mbafb
2018-07-12 11:40:23เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  ที่ผ่านมา ที่ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้นำคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง และ พล.ต.ท.พิสัณห์ จุลดิลก นายกสมาคม และเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช 2561