หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เข้าพบผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

admin mbafb
2018-07-12 11:25:19เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  ที่ผ่านมาตัวแทนของสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าพบผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย  ตามที่ ได้ดำเนินโครงการ "โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ ภาคพิเศษ " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  เชิญบุคลากรมาผู้เชี่ยวชาญทางการกีฬามาเป็นทีมงาน พร้อมทั้งร่วมทำงานวิจัยต่าง ๆงานวิจัยต่างๆ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร